Vi lagerför de flesta modeller från Strömdahls unika sortiment samt ringar från Engelbert, schalins ringar och Flemming Uziel.